Algemene voorwaarden - deplukheyde.be

Algemene voorwaarden

Definitie van een “deelnemer van de Plukheyde”

De persoon die verantwoordelijk is voor het, in eer en geweten, invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het hiermee samenhangend oogstaandeel waardoor hij/zij zichzelf en de op het inschrijvingsformulier vermelde personen deelnemer maakt van “de Plukheyde community” voor een jaar.

Een oogstaandeel is een verhoudingsgewijs eerlijk deel van de jaarproductie van de Plukheyde en dit volgens het aantal personen en de pakket formule waarmee je inschrijft.

Engagement van de Plukheyde

Een deelnemer krijgt het recht op een eerlijk aandeel in de producten van de Plukheyde volgens het aanbod van het seizoen. De Plukheyde voorziet groenten en kruiden gedurende 47 weken per jaar aangevuld met (klein)fruit in specifieke periodes.

Engagement van de deelnemer

Een deelnemer verbindt zich er toe producten te bestellen via https://bestel.deplukheyde.be/bestellen.asp en deze producten in naam van de verantwoordelijke persoon op de online aangeduide momenten op te (laten) halen in het ophaalpunt: het Labo, Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout.

Een deelnemer gaat een verbintenis aan voor periodes van telkens één jaar.

Twee pakket formules en een extraatje

Bij het basispakket volg je van juni tot en met januari de actuele keuze van de boer. De inhoud bedraagt 7 porties groenten per aangesloten persoon voor die week + aardappelen als die er op dat moment zijn. Je mag bijkomend peterselie, koriander, stengelui, look, sjalot of ui bestellen als die er zijn, maar geen andere producten extra behalve witloof, plukeytjes, honing of edelhertenvlees (zie ook hieronder). In de maanden februari tot en met mei kan je wel zelf 7 porties groenten per aangesloten persoon kiezen uit het actuele aanbod.

Bij het flexpakket bepaal je volledig zelf de inhoud van je pakket mét als gemiddelde richtlijn 7 tot 9 porties groenten per week per aangesloten persoon. Dit gemiddelde volgt al 7 jaar uit het totaal aantal geleverde porties per week gedeeld door het aantal voltijdse equivalenten (oogstaandeel ter waarde van dit van een volwassene) van dat jaar. Het gaat dus over een gemiddelde richtlijn en niet over een absoluut getal, want eetgewoontes en weken vergelijken gaat gewoon niet.

Enkele producten vallen buiten bovenstaande pakket formules. Witloof, edelhertenvlees, honing en plukeytjes worden bij bestelling apart aangerekend volgens de prijzen op https://bestel.deplukheyde.be/deelnemen.asp.

Deelnemer worden

Door het invullen van het inschrijvingsformulier en aanklikken van de ‘ik neem deel’ knop online op https://bestel.deplukheyde.be/deelnemen.asp, verklaart de deelnemer zich akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden.

Bij toetreding ontvangt een deelnemer een uitnodiging tot betaling van een jaarverbintenis via maandelijkse betalingen in combinatie met een waarborg OF via een jaarlijkse voorafbetaling zonder die waarborg. De waarborg dient om de komende investeringen (zaai- en plantgoed, werkkrachten voor de teelt, materiaal voor op het veld, teeltinfrastructuur, …) voor te financieren. De waarborg is gelijk aan 325 euro per volwassen deelnemer en wordt jaar op jaar overgedragen zolang de deelnemer participeert. Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt de waarborg geïndexeerd teruggestort.

Hernieuwing bestaande deelnemers

Was je reeds deelnemer en wil je graag hernieuwen, dan start je nieuwe overeenkomst een jaar na het betalen van je vorige oogstaandeel.  Je kan per jaar kiezen tussen een jaarverbintenis met maandelijkse betaling in combinatie met bovenstaande (eenmalig te betalen) waarborg OF een jaarlijkse voorafbetaling zonder die waarborg.

Maandelijkse betaling oogstaandeel

De deelnemer betaalt een maandelijkse bijdrage in functie van de gekozen pakket formule.

 • De flexpakket bijdrage is maandelijks 60,50 euro per volwassene (≥18j) incl. btw. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt een pro rata regeling volgens de leeftijd.
 • De basispakket bijdrage is maandelijks is 50,42 euro per volwassene (≥18j) incl. btw. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt een pro rata regeling volgens leeftijd.
 • Kinderen jonger dan vier nemen gratis deel.
 • Deze bedragen zijn jaarlijks te indexeren volgens de consumptieprijsindex.

De maandelijkse bijdrage wordt betaald via een eenvoudige doorlopende opdracht en dat vóór de eerste dag van de komende maand. Na het betalen van de maandelijkse bijdrage heeft een deelnemer recht op Plukheyde groenten, kruiden en (klein)fruit voor de lopende jaarverbintenis.

Wanneer een deelnemer de betaling stopt voor het einde van de overeenkomst is de Plukheyde gemachtigd om de waarborg geheel of gedeeltelijk in te houden, gelijk aan het openstaande aantal maanden.

Jaarlijkse voorafbetaling oogstaandeel

De deelnemer betaalt een jaarlijkse bijdrage in functie van de gekozen pakket formule.

 • De flexpakket bijdrage is jaarlijks 726 euro per volwassene (≥18j) incl. btw. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt een pro rata regeling volgens de leeftijd.
 • De basispakket bijdrage is jaarlijks 605 euro per volwassene (≥18j) incl. btw. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt een pro rata regeling volgens leeftijd.
 • Kinderen jonger dan vier nemen gratis deel.
 • Deze bedragen zijn jaarlijks te indexeren volgens de consumptieprijsindex.

De jaarlijkse bijdrage wordt betaald voor de eerste ophaaldag van het jaar van de overeenkomst.

Startdatum van de overeenkomst

Een overeenkomst start op de dag van betaling van hetzij de eerste maandelijkse bijdrage, hetzij het jaarlijks voorafbetaalde oogstaandeel.

Opzeg van de overeenkomst

Deze verbintenis geldt voor één jaar te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tenzij de deelnemer uiterlijk drie maanden voor de start van het volgende jaar opzegt.

Een deelnemer kan zijn overeenkomst opzeggen of het aantal aangesloten personen aanpassen. Bij overlijden van een deelnemer stopt de overeenkomst automatisch.

Bestellen en ophalen

Na elke bestelling volgt een bevestigingsmail. Ophalen kan in ons ophaalpunt, het Labo, Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout. Het ophaalpunt is elke woensdag- en vrijdagavond open van 18u tot 20u30 en op zaterdag van 09u tot 11u behalve bij vooraf voor alle deelnemers aangekondigde uitzonderingen zoals vakantie voor de boer.

Allerlei

 • Je hebt als deelnemer toegang tot CSA de Plukheyde. Het oogstaandeel omvat immers ook het ervaren van de omgeving, het beleven van de landbouw en het gebruik van de boerderij als gemeenschappelijke tuin. 
 • Het oogstrisico wordt gedeeld tussen boer en deelnemers die hun oogstaandeel hebben betaald.
 • Het principe geldt dat wat je bestelt, je als deelnemer ook zelf verbruikt. Uitdelen of op grote schaal hamsteren via inmaken, invriezen, … kan niet, tenzij daar specifieke wederzijdse afspraken of acties rond gemaakt worden. Bv. je mag al eens grotere hoeveelheden invriezen om een seizoenproduct ook buiten dat seizoen te kunnen nuttigen.
 • Het doorgeven of doorverkopen van producten wordt als een ernstige overtreding gezien. Er is geen regel voor elke situatie, maar hou het eerlijk (duurzaam !), zo zorg je dat er voldoende is voor de andere aangesloten deelnemers.
 • de Plukheyde is lid van vzw CSA-Netwerk. Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon met een oogstaandeel van een CSA-bedrijf dat lid is van het CSA-Netwerk, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de verbinding met de seizoenen, het land en de voedselproductie als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving. 
 • Als lokale afdeling organiseert de Plukheyde collectieve meehelpdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het kan ook gebeuren dat de boer een oproep doet om een acute werkpiek op te vangen. Al deze voorgenoemde momenten zijn vrijblijvend. De deelnemers kunnen hier desgewenst en vrijwillig aan participeren.
 • de Plukheyde is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen.
 • We werken participatief: hulp, suggesties, ideeën zijn steeds welkom.
 • de Plukheyde akker is gelegen thv de Hoogheidestraatjeswegel in Kampenhout. Bij bezoekmomenten is respect voor omwonenden, de groenten, de kruiden, het kleinfruit en het land de basis. De toegangsweg tot de akker is steeds via de Frijselveldweg, een zijstraatje van de Kampenhoutsebaan. We vragen onze deelnemers uitdrukkelijk de Hoogheidestraat als toegangsweg tot de akker met gemotoriseerde voertuigen te mijden.
 • Mogelijks wordt de tuin van het Parochiehuis ook bewerkt. De toegangsweg tot de tuin van het Parochiehuis is te voet via de steentjes naast het Parochiehuis Dorpsstraat 30 in Kampenhout.
 • De gegevens van deelnemers worden enkel intern gebruikt en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Enkel medewerkers hebben inzage in de persoonsgegevens.