Algemene voorwaarden - deplukheyde.be

Algemene voorwaarden

1. Definitie van een “deelnemer van de Plukheyde”:

  • De persoon die verantwoordelijk is voor het, in eer en geweten, invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het hiermee samenhangend oogstaandeel waardoor hij/zij zichzelf en de op het inschrijvingsformulier vermelde personen deelnemer maakt van “de Plukheyde community” voor het
    betrokken oogstseizoen.
  • Een deelnemer krijgt hierdoor recht op een eerlijk aandeel in de producten van de Plukheyde uit het betrokken oogstseizoen.
  • Een deelnemer verbindt zich er toe producten te bestellen via https://bestel.deplukheyde.be/bestellen.asp en deze producten in naam van de verantwoordelijke
    persoon op de online aangeduide momenten af te (laten) halen in het afhaalpunt: het Labo, Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout.
  • Een deelnemer gaat een verbintenis aan voor het volledige oogstseizoen. Deze verbintenis is dus tijdens
    een oogstseizoen niet opzegbaar. Tenzij bij overmacht voor de deelnemer (bv. overlijden).

2. Na het invullen van het inschrijvingsformulier en aanklikken van de ‘ik neem deel’ knop online op https://bestel.deplukheyde.be/bestellen.asp, ontvangt een deelnemer jaarlijks een uitnodiging tot betaling van een bijdrage (= oogstaandeel).

Na het betalen van dit oogstaandeel mag een deelnemer groenten, kleinfruit en kruiden bestellen via de website en dit tussen 1 april 2022 en 30 april 2023 (= oogstseizoen 2022).

Op het evaluatiemoment van 7 maart 2022 werd beslist dat een deelnemer kan kiezen voor het keuzevrije flexpakket OF het zuivere basispakket waarbij je van juni tot en met januari de keuze van de boer volgt.

Bij het keuzevrije flexpakket bepaal je volledig zelf de inhoud van je pakket mét als gemiddelde richtlijn 7 tot 9 porties groenten per week per aangesloten persoon. Dit is het gemiddelde dat al 5 jaar volgt uit het totaal aantal geleverde porties per week gedeeld door het aantal voltijdse equivalenten (oogstaandeel ter waarde van dit van
een volwassene) van dat jaar. Het gaat dus over een gemiddelde richtlijn en niet over een absoluut getal, want eetgewoontes en weken vergelijken gaat gewoon niet.

Bij het zuivere basispakket volgt de inhoud van je pakket van juni tot en met januari de actuele keuze van de boer van 7 groenten voor die week + aardappelen als die er op dat moment zijn. Je mag in dat geval geen andere producten extra kiezen behalve witloof, plukeytjes of edelhertenvlees (zie ook hieronder). In de maanden februari
tot en met mei kan je wel keuzevrij 7 groenten kiezen uit het actuele aanbod voor je zuivere basispakket.

De flexpakket bijdrage voor oogstseizoen 2022 per volwassene (≥18j) bedraagt 13,5 euro incl. btw per week dit is 634,50 euro incl. btw per jaar waarin 47 weken kan besteld worden. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt: leeftijd in jaren bij start van het oogstseizoen x 35,25 euro incl. btw.

De zuivere basispakket bijdrage voor oogstseizoen 2022 per volwassene (≥18j) bedraagt 11,25 euro incl. btw per week dit is 528,75 euro incl. btw per jaar waarin je 47 weken kan bestellen. Voor kinderen van 4 tot 17j geldt:
leeftijd in jaren bij start van het oogstseizoen x 29,38 euro incl. btw.

Kinderen jonger dan vier kunnen gratis deelnemen.

Enkel witloof, edelhertenvlees en plukeytjes vallen buiten het flex- OF zuivere basispakket en worden bij bestelling apart aangerekend volgens de prijzen op https://bestel.deplukheyde.be/bestellen.asp

Het deelnametarief mag in maximum twee gelijke schijven betaald worden, bij inschrijving en de 2e ten laatste op 30 augustus. In overleg met de deelnemers kan dit nadien nog veranderen.

Indien een deelnemer aansluit na 1 juni, wordt een verhoudingsgewijze redelijke bijdrage voor oogstseizoen 2022
bepaald.

Wij gebruiken jullie gegevens enkel intern en geven ze niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Afspraken bij inschrijving of hernieuwing voor “deelnemers van de Plukheyde” – oogstseizoen.

 

3.Het oogstrisico wordt gedeeld tussen boer en “deelnemers” die hun oogstaandeel voor het lopende oogstseizoen
hebben betaald

4. Naast de hierboven aangegeven richtlijnen voor bestellen volgens de keuze van het flexpakket OF zuivere
basispakket, geldt het principe dat wat je bestelt, je als deelnemer ook zelf (vers) verbruikt. Uitdelen of op grote
schaal hamsteren via inmaken, invriezen, … kan niet, tenzij daar specifieke wederzijdse afspraken of acties rond
gemaakt worden. Bv. je mag al eens grotere hoeveelheden invriezen om een seizoenproduct ook buiten dat
seizoen te kunnen nuttigen.

5. Het doorgeven of doorverkopen van producten wordt als een ernstige overtreding gezien. Er is geen regel voor
elke situatie, maar hou het eerlijk (duurzaam !), zo zorg je dat er voldoende is voor de andere aangesloten
deelnemers.

6. Na elke bestelling volgt een bevestigingsmail. Afhalen kan in ons afhaalpunt, het Labo, Brouwerijstraat 23, 1910
Kampenhout.
Het afhaalpunt is elke woensdag- en vrijdagavond open van 18u tot 20u30 en op zaterdag van 09u tot 11u behalve
bij vooraf voor alle deelnemers aangekondigde uitzonderingen zoals vakantie voor de boer.

7. Je hebt als deelnemer toegang tot CSA de Plukheyde. Het oogstaandeel omvat immers ook het ervaren van de
omgeving, het beleven van de landbouw en het gebruik van de boerderij als gemeenschappelijke tuin.

8. de Plukheyde is lid van vzw CSA-Netwerk. Elk natuurlijke persoon of rechtspersoon met een oogstaandeel van een
CSA-bedrijf dat lid is van het CSA-Netwerk, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf
biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de verbinding met de seizoenen,
het land en de voedselproductie als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met
de natuurlijke omgeving.

9. Als lokale afdeling organiseert de Plukheyde collectieve meehelpdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de
cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en
kennis. Het kan ook gebeuren dat de boer een oproep doet om een acute werkpiek op te vangen. Al deze
voorgenoemde momenten zijn vrijblijvend. De deelnemers kunnen hier desgewenst en vrijwillig aan participeren.

10. de Plukheyde is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen.

11. We werken participatief: hulp, suggesties, ideeën zijn steeds welkom.

12. de Plukheyde akker is gelegen thv de Hoogheidestraatjeswegel in Kampenhout. Mogelijk zal ook in oogstseizoen
2022, de tuin van het Parochiehuis Dorpsstraat 30 in Kampenhout bewerkt worden door de Plukheyde.
Bij bezoekmomenten is respect voor omwonenden, de groenten, de kruiden, het kleinfruit en het land de basis.
De toegangsweg tot de akker is steeds via de Frijselveldweg, een zijstraatje van de Kampenhoutsebaan. We
vragen onze deelnemers UITDRUKKELIJK de Hoogheidestraat als toegangsweg tot de akker met gemotoriseerde
voertuigen te mijden.
De toegangsweg tot de tuin van het Parochiehuis is te voet via de steentjes naast het Parochiehuis Dorpsstraat 30
in Kampenhout.