Privacy verklaring - deplukheyde.be

Privacy verklaring

de Plukheyde is zich ervan bewust dat het vanaf 25 mei 2018 verplicht is voor iedereen in de EU die persoonlijke data verzamelt en gebruikt, zich orde te stellen met de zogenaamde GDPR. Dit betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd en gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers

Daarom stellen we dat jullie bij het invullen van het deelnameformulier hieronder akkoord zijn met het feit dat de Plukheyde:

  • Het e-mail adres en telefoon/gsm nr. enkel zal gebruiken voor het versturen/melden van info over alles wat met onze oogsttuin te maken heeft (bestelinfo, aanbod, activiteiten, nieuws en algemene communicatie)
  • De andere gegevens (postadres, naam en gezinsinfo, geboortedatum) enkel zullen gebruikt worden voor het opstellen van een uitnodiging tot betaling per oogstseizoen waaraan jullie wensen deel te nemen
  • Al jullie persoonlijke gegevens zullen nooit gedeeld worden met derden tenzij na het vragen en verkrijgen van jullie goedkeuring

Verder is het zo dat dat jullie de Plukheyde op elk moment

  • mogen vragen welke persoonlijke gegevens wij van jullie hebben en waarvoor ze gebruikt worden
  • mogen vragen deze persoonlijke gegevens in te kijken en indien nodig te corrigeren
  • mogen vragen specifiek gebruik ervan niet meer te doen
  • mogen vragen specifieke of alle persoonlijke gegevens te wissen

Cookie verklaring​