Over ons - deplukheyde.be

Visie en Kerncijfers vandaag

De Plukheyde VISIE in één woord: CSA

De Plukheyde VISIE in twee zinnen:

“Via korte keten, keuzevrij en flexibel ecologische seizoensgroenten , kruiden en kleinfruit voorzien voor een lokale community die mee het risico draagt. Samen leven we voor, maar zeker ook van het bedrijf.”

Wat vooraf ging

Ik ben een boerenzoon, een echte. Als kleine jongen werkte ik al mee in het tuinbouwbedrijf van mijn ouders en zag ik met hoeveel goesting zij iedere dag met hun groenten bezig waren. Toen ik zelf een studiekeuze moest maken, heb ik geen seconde getwijfeld: bio-ingenieur, optie landbouwkunde. Die opleiding was me op het lijf geschreven. In 2001 haalde ik aansluitend mijn doctoraat in de Toegepaste Biologische Wetenschappen over plantenziekten.

Via een omweg bij twee grote tuinbouwtoeleveranciers kwam ik in 2007 bij AVBS terecht: dé sierteelt en groenfederatie. Als secretaris en consulent bloemisterij en snijbloemen verdedigde ik met veel passie de belangen van de telers, informeerde hen en verzorgde externe contacten. Ik stond ook in voor de promotie van hun producten, het beroep en de algemene organisatie van de federatie. Een boeiende een leerrijke missie, waarbij ik tien jaar lang mijn kennis en een netwerk opbouwde.

Plukheyde start tot nu

Ik ontmoette tijdens een studieuitstap als sierteeltconsulent CSA boer Michiel rond Gent. Hij plantte het virus in mij om zelf weer op het veld te staan. Daardoor startte ik begin 2017 de Plukheyde. Van een braakliggende akker ging het snel tot een wekelijks aanbod groenten dat na het eerste seizoen opliep tot ruim 150 soorten. de Plukheyde telde toen 58 deelnemende gezinnen, goed voor 132 mensen en heel wat nieuwe inzichten en toekomstplannen.

In 2018 boorden we naar water en investeerden we in eigen elektriciteitsproductie via zonnepanelen en batterijen. Gelukkig maar, want het was het eerste van drie opeenvolgende warme en drogere jaren. Hierdoor kunnen we al vier seizoenen het jaar rond (47 weken!) een uitgebreid aanbod (h)eerlijke groenten, kruiden en een beetje kleinfruit verzekeren. Ook het FLEX-pakkettensysteem wordt daarbij gesmaakt door ondertussen ruim 90 gezinnen en 215 mensen. We kochten ook een hoogpotige tractor die ons in staat stelt beter te planten, water te geven en te schoffelen, er kwamen seizoensarbeiders bij, …

Maar bovenal, de Plukheyde groeide niet alleen als boerderij, maar ook als community. We doen heel wat activiteiten samen -als Corona het toelaat-, delen ervaringen en recepten en wie daar goesting voor heeft, is altijd welkom om zelf een handje toe te steken. Dat is ook CSA: delen, verbinden en beleven!

En zowel in 2021 als 2022 is er een nieuw stukje akker bijgekomen en is er dus plaats voor extra deelnemers! Misschien jij wel?

Neem ook een kijkje op

bio certificatie op de Plukheyde gebeurt door een onafhankelijk controlebureau

de Plukheyde is lid van het CSA Netwerk Vlaanderen

het Plukheyde afhaalpunt vind je in het brouwersgebouw van het Labo-Café

Verpakkingsvrij aankopen kan je bij onze buren en afhalen kan ook op woensdag- en vrijdagavond!

Wil je als klas of groep de Plukheyde bezoeken? Dat kan! Ik bespreek graag met je hoe, wat, wanneer.