Hoe planten die luis aantrekken toch de Plukheyde kunnen helpen - deplukheyde.be

Hoe planten die luis aantrekken toch de Plukheyde kunnen helpen

Deze verse aanplant op de Plukheyde bevat geen groenten!

Nee, het zijn zogenaamde “bankerplanten”. Meer specifiek Artemisia planten die erg aantrekkelijk zijn voor heel wat luizen en dan vooral diegene die zich niet zullen voeden op onze groenten.

Waar we wel op hopen, is de opbouw van een populatie aan luizen als “voedselbank” voor andere nuttige insecten, vijanden van allerlei soorten luizen die wel onze groenten lusten.

Als alles goed gaat krijgen we zo meer biologisch evenwicht en dus vat op enkele lastige beestjes zoals “melige koolluis” of “witte vlieg” of … die in de biologische teelt van groenten en dan vooral kolen een echte plaag kunnen vormen.

Deze proef werd aangelegd en zal worden opgevolgd in samenwerking met het Proefstation voor groententeelt van St-Katelijne Waver en andere partners.

Groe(n)tjes boer Koen